Projecten.

De partners van de EGTS werken ook samen voor projecten. De EGTS zorgt voor de nodige grensoverschrijdende contacten en know-how.

Project
Mageteaux.

De laaggelegen poldervlakte is een grensoverschrijdend gebied. Water stroomt er van Frankrijk naar België en omgekeerd. Een internationale Frans-Belgische overeenkomst regelt al sinds 1890 de grensoverschrijdende waterafvoer. Maar de veranderingen van het klimaat verhogen ook hier het risico op overstromingen en wateroverlast. Bekijk hoe we dit met de partners van het Interreg V project Mageteaux aanpakken.

Project
Grenzeloos
Competent
.

Het Interreg V project Grenzeloos Competent streeft naar een betere afstemming tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de grensoverschrijdende regio. 21 Vlaamse, Waalse en Franse partners slaan hiervoor de handen in elkaar. Bekijk het project en kom te weten hoe werkzoekenden en werkgevers langs beide zijden van de grens elkaar vinden in de sectoren van textiel en nieuwe materialen, duurzame bouw en agrovoeding.

Project
Grenzeloos
Tewerkstellen
.

In het Interreg V project Grenzeloos Tewerkstellen werken Vlaamse, Franse en Waalse openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en hun partners samen om de grenzen tussen de Franse en Belgische arbeidsmarkt weg te werken op het vlak van onder andere mobiliteit, administratie, talenkennis en opleiding. Arbeidsrecht, rekruteren over de grens, belastingen, sociale zekerheid? Het project geeft particulieren en ondernemers een antwoord op elke vraag.

Project
Tendances.

Het Interreg V project Tendances begeleidt ondernemers in toerisme naar een totaalbeleving voor hun klanten. Toeristen gaan op zoek naar meerwaarde of bijzondere ervaringen tijdens hun verblijf in de Ardennen of aan de kust. Tendances speelt in op deze trends via workshops en opleidingen voor toeristische ondernemers.

Project
Partons 2.0.

Het Interreg V project Partons 2.0 staat voor Participatieve Ontwikkeling van de Streek. Denk mee aan alternatieven voor verdwijnende publieke en commerciële dienstverlening zoals banken en winkels. Hoe wil je dat jouw dorp evolueert? Deponeer je idee in de ideeënbus of doe mee met een grensoverschrijdende ontdekkingsdag.

Project
Transmobil.

In het Interreg V project Transmobil ijveren we samen met de 22 partners voor een vernieuwd aanbod voor mobiliteit in de grensoverschrijdende plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn voor het gebruik van de eigen wagen. Bekijk een aantal interessante oplossingen.

Microproject
Taalinitiatie.

Door zich te engageren in het Interreg V microproject Taalinitiatie willen Veurne en Hondschoote, buur-en grensgemeenten, samen jonge kinderen van hun lagere scholen de kans bieden om via een buitenschools programma, kennis te maken met de buurtaal, het Nederlands in Frankrijk en het Frans in Vlaanderen.