Project Mageteaux.

Omdat water niet stopt aan de grens ...

 

Het Interreg V project Mageteaux wil de wateroverlast bij hoogwater in de grensoverschrijdende Moeren beperken. Water stroomt er van Frankrijk naar België en omgekeerd. Een internationale Frans-Belgische overeenkomst van 26 juni 1890 en zijn aanhangsel van 8 maart 1968 regelen de grensoverschrijdende waterafvoer.

De klimaatverandering verhoogt echter het risico op overstromingen en wateroverlast en dus is het tijd om het huidige systeem in heroverweging te nemen en aan te passen aan de toekomstige context. Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten bereiken de kunstwerken voor lozing van water in zee in Duinkerke en Nieuwpoort immers hun limieten. Dit kan leiden tot overstromingen in de grensoverschrijdende kustzone, meer bepaald in de Binnen- en Buitenmoeren.

Het project Mageteaux wil de wateroverlast beperken door de afwatering bij hoogwater te verbeteren. Dit zal gebeuren door het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal de Furnes tijdelijk zowel in de richting van Frankrijk als in de richting van België te laten afwateren.  Daartoe worden twee nieuwe kunstwerken gebouwd. Een noodpompgemaal op de Speievaart pompt een deel van het water van de Moeren naar het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Een schuifconstructie tussen het Canal de Furnes en het Canal Exutoire op de site van de 4 Ecluses in Duinkerke creëert een bijkomende afvoermogelijkheid van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke naar zee in Duinkerke.

Parallel aan deze werkzaamheden zullen de projectpartners de inwoners en de betrokken organisaties van de Frans-Vlaamse regio bewustmaken van het overstromingsrisico en de voorspelbare gevolgen van de klimaatverandering en van de noodzaak om samen ook (preventief) te handelen, om problemen aan te pakken.

 

Bezoek de website van dit project
Ontdek meer projecten!