Project Transmobil.

De 22 partners van het Interreg V project Transmobil ijveren voor een verbetering van de mobiliteit in de grensoverschrijdende plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn voor het gebruik van de eigen wagen. Dat doen we door nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te reiken, in de eerste plaats voor de bevolking die geen wagen ter beschikking heeft. We willen met dit project echter ook mensen bereiken die openstaan voor een meer duurzame manier van leven, die bereid zijn tot andere vormen van mobiliteit en die hun afhankelijkheid van de auto willen afbouwen.

Hoe gaan we te werk? Vier zaken staan centraal in het project:

  • de realisatie van een grensoverschrijdend netwerk van hubs: plekken waar je kan switchen van vervoermiddel en waar je ook terecht kan voor andere vormen van dienstverlening. Je komt van de trein en neemt een deelauto, of je kan er je elektrische fiets opladen terwijl je naar de markt gaat.
  • de actualisering van de grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer, een kaart in papieren versie en ook digitaal, waar je kan zien welke hubs er in de grensregio zijn, welke diensten ze aanbieden en ook welke verbindingen er zijn om het openbaar vervoer te nemen in de grensregio. 
  • oprichten van een kennisplatform grensoverschrijdende mobiliteit, een platform, waar experts mobiliteit uit Frankrijk en België informatie, cijfers, kaarten en contacten kunnen delen met elkaar.
  • de grensoverschrijdende mobiliteitscentrale.

 

Ben je benieuwd naar de voortgang en de eerste resultaten van vernieuwende mobiliteit in de grensregio? Bekijk de website.

 

Bezoek de website van dit project
Ontdek meer projecten!