Microproject Taalinitiatie.

Met het Interreg V microproject Taalinitiatie bieden de buurgemeenten Veurne en Hondschoote jonge kinderen van hun lagere scholen de kans om kennis te maken met de buurtaal. Buiten de schooluren om leren Nederlandstalige kinderen Frans en Franstaligen Nederlands op een speelse manier. Hiervoor werken ze samen met docenten en studenten leerkracht lager onderwijs van de hogescholen Howest en INSPE Lille Hauts-de-France.

Het doel is om de kinderen gemotiveerder en met meer slaagkansen te laten beginnen aan het taalonderricht in het regulier lesprogramma. Docenten van Howest en INSPE Lille Hauts-de-France wisselen best practices uit rond het pedagogisch project. Studenten leerkracht gaan aan de slag aan de andere kant van de grens en ontdekken een andere onderwijswereld waarmee er potentiële arbeidskansen ontstaan in respectievelijk Frankrijk of Vlaanderen.

De ervaring leert dat de kinderen erg enthousiast zijn, ook over de gezamenlijke uitstappen van het programma, waardoor ze in contact komen met anderstalige kinderen van hun eigen leeftijd, die slechts op enkele kilometers van hen vandaan wonen. Ook de ouders geven aan dat deze uitwisseling voor hen interessant is.

Kinderen van CE1 en CE2 uit Hondschoote krijgen op woensdagvoormiddag 10 sessies Nederlands aangeboden door studenten leerkracht lager onderwijs van HOWEST. Kinderen van het 2de en 3de leerjaar uit Veurne krijgen op woensdagmiddag 10 maal een Frans taalbad van studenten leerkracht van INSPE Lille-Hauts de France. De kinderen worden op deze manier ondergedompeld in een gratis taalinitiatie met native speakers als begeleiders. Meerdere onderzoeken bewijzen dat hoe jonger de kinderen in aanraking komen met vreemde talen, hoe meer voordeel zij eruit halen. Ze zullen met groter gemak en autonomer talen gebruiken. Dankzij het project leren ze omgaan met diversiteit en komen ze in contact met de kinderen die hetzelfde traject doorlopen in het buurland. Ze leren dat communicatie niet enkel taalkundige aspecten behelst maar ook een belangrijke culturele component bevat. Het microproject TIL is zo een goede opstap naar kennis van de andere taal, cruciaal voor kinderen die wonen en later ook zullen werken in de grensregio. 

Het initiatief kent bijval bij de ouders en de kinderen. In Veurne zijn er om en bij de 20 inschrijvingen. In Hondschoote is de groep van 30 leerlingen volzet. De sessies zijn kosteloos en worden netoverschrijdend aangeboden.

Howest heeft 3 studenten geselecteerd en  INSPE Lille Hauts-de-France 4 voor de initiatie.  De sessies kaderen in de opleiding van de studenten als zijnde toekomstige leerkrachten en maken deel uit van hun master- of bachelorproef. De studenten worden begeleid dooreen mentor. Het experiment loopt over een schooljaar en indien het slaagt, is het de bedoeling om het verder te zetten en uit te breiden.

Donderdagavond 26 september 2019 was voor de Franse en Vlaamse kinderen en hun ouders alvast een leuke eerste kennismaking. Een volle bus met ouders en kinderen kwam vanuit Hondschoote naar Veurne om het startmoment niet te missen. 

  • Aan beide zijden van de grens kon het project rekenen op veel belangstelling van de pers. Behalve WTV-Focus kwam ook de Franse televisie eind november een reportage draaien over het project. De reportage werd uitgezonden door France 3.

Op 17 december 2019 vond de eerste gezamenlijke excursie plaats: de kinderen van Hondschoote kregen een warm welkom van de kinderen van Veurne op de ijspiste op de Grote Markt in Veurne voor een avondje schaatsplezier. Op zaterdag 29 februari 2020 trokken de kinderen van Veurne naar Hondschoote voor een namiddagje kindercarnaval.

Medio maart 2020 werden de lessen opgeschort wegens corona. Het is de bedoeling om deze weer verder te zetten van zodra de sanitaire situatie dit toelaat.

 

 

Ontdek meer projecten!