Terug naar menu

Wat is de EGTS?

De EGTS doet grenzen vervagen en mensen naar elkaar toe groeien.

Van nature uit is de Frans-Belgische grens niet erg zichtbaar. Langs beide zijden van de grens heb je hetzelfde vlakke land, hetzelfde cultuurhistorisch patrimonium, dezelfde kust, dezelfde Vlaamse dorpsnamen, dezelfde architectuur, dezelfde akkers: er is ruimtelijke continuïteit.

Belgische en Franse partners richtten samen de EGTS op om ook continuïteit te creëren op het vlak van economie, mobiliteit, arbeid, waterbeheer, dienstverlening, …

De EGTS zet stappen om de complementariteit van de Frans-Belgische regio te optimaliseren en om de troeven van de beide kanten van de grensregio uit te spelen. Interactie met en tussen bewoners, lokale besturen en experts staat daarbij centraal.

EGTS?

EGTS staat voor ‘Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking’. Dat is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband naar Europees recht (Verordening EU 1082/2006 en Verordening EU 1302/2013), dat territoriale samenwerking tussen publieke overheden faciliteert.

Sinds eind jaren 80 worden overheden sterk aangemoedigd om samenwerkingsprojecten over de grenzen heen op te starten met Europese financiering in het kader van Interreg. Om de projecten en uitwisselingen van publieke overheden in een juridisch, financieel en formeel kader te gieten, hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa in juli 2006 een instrument gecreëerd: de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Die heeft als doel de economische en sociale samenhang van de Europese Unie te versterken.

Er zijn bijna 70 EGTS-en opgericht over heel Europa. Sommige EGTS-en zijn opgericht voor één bepaald project, zoals voor het beheer van een natuurpark of voor een grensoverschrijdend ziekenhuis. Andere EGTS-en, zoals ook de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale, organiseren hun grensoverschrijdende samenwerking in tal van beleidsdomeinen. 

Terug naar menu

Kaarten.

Het werkingsgebied van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale omvat:

  • de Belgische provincie West-Vlaanderen
  • de arrondissementen Dunkerque, Calais, Saint‐Omer, Boulogne‐sur‐Mer en Montreuil; de gemeenten Sailly sur le Lys, Fleurbaix, Laventie en Lestrem uit het arrondissement Béthune
Terug naar menu

Historiek.

Van platform naar EGTS

  • Op 9 juni 2005 richtten verschillende lokale beleidsmakers het Grensoverschrijdend Platform West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale op, een pragmatisch en flexibel samenwerkingsverband. Deze beleidsmakers onderschreven een visiedocument voor de duurzame ontwikkeling van de grensoverschrijdende regio, terwijl thematische werkgroepen gezamenlijke grensoverschrijdende acties uitwerkten zoals studiebezoeken, seminaries en concrete projecten.
  • Dit informele platform steunde op het engagement van acht lokale en provinciale partners, maar stootte snel op zijn eigen grenzen. Het had een juridische onderbouw nodig. De politieke verantwoordelijken beslisten om de samenwerking te verankeren in een multi-level governance structuur, een structuur waar alle bestuurslagen aan beide zijden van de grens vertegenwoordigd zijn evenals het middenveld of de socio-economische partners: een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS).
  • Na de publicatie van de oprichtingsakte op 25 maart 2009 werd op 3 april 2009 de officiële oprichtingsvergadering gehouden in Brugge en was de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale een feit.

 

Terug naar menu

Structuur
en organisatie.

De EGTS gaat voor haar werking in interactie met inwoners en met alle leden van haar organisatie. Rond de tafel zitten vertegenwoordigers van alle politieke niveaus: lokaal, provinciaal, bovenlokaal, regionaal en nationaal. Door overleg met alle overheden over thema’s die leven aan beide zijden van de grens, kan de EGTS concrete resultaten neerzetten.

 

ontdek onze structuur en organisatie

Terug naar menu

Ons label.

Maak gebruik van het label EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d’Oale voor je grensoverschrijdende activiteit. Gaat je activitiet door binnen het werkingsgebied van de EGTS? Heb je één of meerdere Franse en Belgische partners? Neem dan contact met ons op.

 

  • We kunnen je activiteit ondersteunen.
  • We vinden geschikte partners voor jou in de regio.
  • We adviseren je bij de grote lijnen van je project.