Project Partons 2.0.

Het Interreg V project Partons 2.0 staat voor Participatieve Ontwikkeling van de Streek en wenst bewoners inspraak te geven bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor een verdwijnende publieke en commerciële dienstverlening in de plattelandsgemeenten van de grensoverschrijdende Westhoek.

Zowel inwoners als lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen om deze uitdaging aan te pakken. Partons 2.0 onderzoekt hoe we op bovenlokale schaal de dienstverlening kunnen versterken en efficiënter organiseren. Het project onderzoekt ook welke acties op dorpsniveau mogelijk zijn en hoe die te ontwikkelen. Partons 2.0 wenst bewoners te responsabiliseren en lokale besturen te begeleiden in deze zoektocht.

  • Werk je samen met andere dorpsgenoten aan een project dat hier perfect inpast? Heb je een idee hoe de sociale cohesie in jouw gemeente beter zou kunnen? Heb je nog geen concreet project maar zie je wel oplossingen voor bepaalde problemen en wil je hierover overleggen? De ideeënbus van Partons 2.0 staat klaar om je ideeën te ontvangen. Kijk hier hoe je jouw idee kan indienen
  • Ben jij ook nieuwsgierig hoe de sociale cohesie evolueert in gemeenten in de grensregio? Doe dan mee met een grensoverschrijdende ontdekkingsdag. Twee maal per jaar organiseren we een uitstap met Fransen en Belgen samen. We bezoeken lokale initiatieven in een Frans en een Vlaams dorp en krijgen uitleg van de mensen ter plekke. Tussendoor nemen we samen een maaltijd, liefst bereid door een sociale organisatie. Klik hier om te zien hoe de vorige ontdekkingsdagen verliepen.
Bezoek de website van dit project
Ontdek meer projecten!