Covid-19 Kaart.

Covid 19 kaart

Covid-19 stopt niet aan de grens: grensoverschrijdende covid-19 kaart.

Deze kaart toont het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, per week en per gemeente. Hoe donkerder blauw, hoe meer geregistreerde besmettingen.

De hoogste Europese alarmdrempel ligt op 240 besmettingen per 100.000 inwoners.

De kaart wordt dagelijks geactualiseerd.

Ontdek hier de kaarten

Recent nieuws.

09.03.2022

COVID-19 stopt niet aan de grens

De actuele maatregelen in het werkingsgebied van de EGTS

Onze
activiteiten.

Water

'Omdat water niet stopt aan de grens’. Deze slogan van het Interreg V project Mageteaux is toepasselijk op alle activiteiten van de werkgroep water die over de grenzen heen het overleg over waterbeheer en waterkwaliteit organiseert. Bekijk enkele realisaties en lopende projecten.

Water

Economie

Hoe kunnen we het vrij verkeer van personen, goederen en diensten in onze grensregio ondersteunen en stimuleren? De activiteiten van deze werkgroep gaan over tewerkstelling, opleiding, onderwijs en toerisme. De EGTS ondersteunt drie projecten van het Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen, met als thema’s de betere ontsluiting van de arbeidsmarkt en het upgraden van het toeristisch potentieel als belangrijke economische motor voor de grensregio.

Economie

Ruimte

Hoe werkt het openbaar vervoer aan de andere kant van de grens? Kunnen we samen de mobiliteitsproblematiek aanpakken? Hoe gaan de buren om met ruimtelijke uitdagingen die wij ook kennen? Kunnen we iets van hen leren? Kunnen we ons planningsbeleid op elkaar afstemmen? Bekijk enkele realisaties.

Ruimte

Sociale en culturele cohesie

Mensen steken de grens over voor hun werk, voor een uitje met familie of vrienden, voor een ziekenhuisbezoek, om te winkelen of te sporten. De inwoners van deze grensoverschrijdende regio delen overigens een rijk cultuurhistorisch patrimonium. Kom te weten hoe de EGTS ook op deze vlakken de banden aanhaalt tussen de beide regio's.

Sociale en culturele cohesie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!