Recent nieuws.

26.06.2024

GEANT ! REUZE!

Bekijk snel de schitterende aftermovie van Géant ! Reuze!

Onze
activiteiten.

Water

'Omdat water niet stopt aan de grens’. Deze slogan van het Interreg V project Mageteaux is toepasselijk op alle activiteiten van de werkgroep water die over de grenzen heen het overleg over waterbeheer en waterkwaliteit organiseert. Bekijk enkele realisaties en lopende projecten.

Water

Ruimte

Hoe werkt het openbaar vervoer aan de andere kant van de grens? Kunnen we samen de mobiliteitsproblematiek aanpakken? Hoe gaan de buren om met ruimtelijke uitdagingen die wij ook kennen? Kunnen we iets van hen leren? Kunnen we ons planningsbeleid op elkaar afstemmen? Bekijk enkele realisaties.

Ruimte

Economie

Hoe kunnen we het vrij verkeer van personen, goederen en diensten in onze grensregio ondersteunen en stimuleren? De activiteiten van deze werkgroep gaan over tewerkstelling, opleiding, onderwijs en toerisme. De EGTS ondersteunt drie projecten van het Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen, met als thema’s de betere ontsluiting van de arbeidsmarkt en het upgraden van het toeristisch potentieel als belangrijke economische motor voor de grensregio.

Economie

Sociale en culturele cohesie

Mensen steken de grens over voor hun werk, voor een uitje met familie of vrienden, voor een ziekenhuisbezoek, om te winkelen of te sporten. De inwoners van deze grensoverschrijdende regio delen overigens een rijk cultuurhistorisch patrimonium. Kom te weten hoe de EGTS ook op deze vlakken de banden aanhaalt tussen de beide regio's.

Sociale en culturele cohesie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!