Ruimte.

Hoe werkt het openbaar vervoer aan de andere kant van de grens? Kunnen we samen de mobiliteitsproblematiek aanpakken? Hoe gaan de buren om met ruimtelijke uitdagingen die wij ook kennen? Kunnen we iets van hen leren? Kunnen we ons planningsbeleid op elkaar afstemmen?

De peter van de werkgroep ruimte is Bernard Weisbecker. De coördinatoren zijn Stef Luyckx en Guillaume Dubrulle (mobiliteit), en Jan De Moor en Valérie Mathias-Husson (ruimtelijke ordening).

 

Ruimtelijke
ordening.

Het landschap en de bebouwing aan beide kanten van de grens vertonen veel gelijkenissen. Zo ook de uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening. Door samen na te denken over ruimtegebruik kunnen we de eigenheden van de streek optimaal benutten en doordachte antwoorden formuleren op vergelijkbare situaties.

 

Mobiliteit en
transport.

{$label}

De werkgroep mobiliteit van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale neemt initiatieven om obstakels voor grensoverschrijdende mobiliteit weg te werken. Het gaat hierbij over zowel functionele als recreatieve verbindingen tussen de regio’s. De EGTS heeft bijzondere aandacht voor het openbaar vervoer en de zachte weggebruiker.

  • Deelname aan het Interreg V project Transmobil dat ijvert voor een betere dienstverlening inzake mobiliteit in de grensoverschrijdende Westhoek: ontwikkeling van een kennisplatform en kaart voor openbaar vervoer.
  • Uitwisseling van studies en pilootprojecten voor het openbaar vervoer in de grensstreek.
  • Verbinding van de fiets-, wandel- en ruiterpaden in beide landen met elkaar (Interreg IV-project: grensoverschrijdend recreatief en functioneel netwerk).
  • Actualisering van de grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer.
  • Creatie van het grensoverschrijdend kennisplatform mobiliteit: iedereen blijft op de hoogte over het actuele beleid, projecten en realisaties langs beide zijden van de grens.

Het Interreg V project Partons 2.0 staat voor Participatieve Ontwikkeling van de Streek. Denk mee aan alternatieven voor verdwijnende publieke en commerciële dienstverlening zoals banken en winkels. Hoe wil je dat jouw dorp evolueert? Deponeer je idee in de ideeënbus of doe mee met een grensoverschrijdende ontdekkingsdag.

Project
transmobil.

In het Interreg V project Transmobil ijveren we samen met de 22 partners voor een vernieuwd aanbod voor mobiliteit in de grensoverschrijdende plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn voor het gebruik van de eigen wagen. Bekijk een aantal interessante oplossingen.