Economie.

Hoe kunnen we het vrij verkeer van personen, goederen en diensten in onze grensregio ondersteunen en stimuleren? De activiteiten van deze werkgroep gaan over tewerkstelling, opleiding, onderwijs en toerisme. De EGTS ondersteunt drie projecten van het Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen, met als thema’s de betere ontsluiting van de arbeidsmarkt en het upgraden van het toeristisch potentieel als belangrijke economische motor voor de grensregio.

De meter van de werkgroep economie is Sabien Lahaye-Battheu.

 

Arbeidsmarkt.

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt kijken we sneller over de grenzen heen op zoek naar werk en naar werknemers. De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale moedigt een geïntegreerde arbeidsmarkt aan, onder andere door werkzoekenden en werkgevers te ondersteunen via de Interreg V projecten Grenzeloos Competent en Grenzeloos Tewerkstellen. 

Hoger
onderwijs.

Het grote aantal instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en universiteiten in de grensregio is een kans voor docenten, onderzoekers en studenten. Het hoger onderwijs verhoogt de aantrekkingskracht van de regio voor een jonge, meertalige en gediplomeerde bevolking. De EGTS wil hierop inspelen.

{$label}

Toerisme.

{$label}

De nabijheid van een stukje buitenland dat opmerkelijke gelijkenissen toont met het eigen land is een toeristische troef voor de Belgische en Franse kustregio,  de Westhoek en Frans-Vlaanderen. De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale ondersteunt interactie tussen de toeristische actoren van beide kanten van de grens. 

Project
Grenzeloos
Competent
.

Het Interreg V project Grenzeloos Competent streeft naar een betere afstemming tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de grensoverschrijdende regio. 21 Vlaamse, Waalse en Franse partners slaan hiervoor de handen in elkaar. Bekijk het project en kom te weten hoe werkzoekenden en werkgevers langs beide zijden van de grens elkaar vinden in de sectoren van textiel en nieuwe materialen, duurzame bouw en agrovoeding.

In het Interreg V project Grenzeloos Tewerkstellen werken Vlaamse, Franse en Waalse openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en hun partners samen om de grenzen tussen de Franse en Belgische arbeidsmarkt weg te werken op het vlak van onder andere mobiliteit, administratie, talenkennis en opleiding. Arbeidsrecht, rekruteren over de grens, belastingen, sociale zekerheid? Het project geeft particulieren en ondernemers een antwoord op elke vraag.

Het Interreg V project Tendances begeleidt ondernemers in toerisme naar een totaalbeleving voor hun klanten. Toeristen gaan op zoek naar meerwaarde of bijzondere ervaringen tijdens hun verblijf in de Ardennen of aan de kust. Tendances speelt in op deze trends via workshops en opleidingen voor toeristische ondernemers.