Water.

‘Omdat water niet stopt aan de grens’. Deze slogan van het Interreg V project Mageteaux is toepasselijk op alle activiteiten van de werkgroep water, die over de grenzen heen het overleg over waterbeheer en waterkwaliteit organiseert. Bekijk hieronder enkele realisaties en lopende projecten. 

De peter van de werkgroep water is Carl Decaluwé. De coördinatoren zijn Lies Verstraete en Xavier Chelkowski.

  • Gids van de Belgische en Franse diensten voor het waterbeheer in de grensoverschrijdende zone van de IJzer en de Aa.
  • Uitwisseling over de invloed van de verstedelijking op wateroverlast.
  • Meten en verbeteren van de kwaliteit van het zwemwater.
  • Terreinbezoeken voor waterbeheerders, deskundigen en politieke mandatarissen.

De laaggelegen poldervlakte is een grensoverschrijdend gebied. Water stroomt er van Frankrijk naar België en omgekeerd. Een internationale Frans-Belgische overeenkomst regelt al sinds 1890 de grensoverschrijdende waterafvoer. Maar de veranderingen van het klimaat verhogen ook hier het risico op overstromingen en wateroverlast. Bekijk hoe we dit met de partners van het Interreg V project Mageteaux aanpakken.