De ontdekkingsdagen van de EGTS

01.01.2020

Wat is een ontdekkingsdag?

De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale organiseert op regelmatige basis grensoverschrijdende ontdekkingsdagen voor het grote publiek.

Een ontdekkingsdag is een dag waarop een groep Fransen en Vlamingen samen een bus op stapt om initiatieven in de grensregio te gaan ontdekken. Opvallend: vaak staan dorpen of steden in de grensregio voor dezelfde uitdagingen. En nog opvallender: vaak nemen inwoners of lokale besturen aan beide zijden van de grens het initiatief om samen naar een oplossing te zoeken.

Wij gaan met Fransen en met Vlamingen samen kijken naar de resultaten van deze initiatieven en hopen om zo:

  • de deelnemers een aangename ontdekking te bezorgen, die aan het denken zet of inspirerend is.
  • de deelnemers het inzicht te geven dat de grens eigenlijk niet echt bestaat en dat er overal creatief en waardevol engagement leeft
  • de eigen grensregio te herontdekken of op een andere manier te bekijken.

 

In 2018 en 2019 organiseerde de EGTS drie ontdekkingsdagen in het kader van het Interreg V project Partons 2.0 waarbij we onder andere in Hondschoote, Beveren-aan-de Ijzer, Wormhout, Westouter, Bollezeele, Lo-Reninge en Vleteren halt hielden. We kregen er een uitleg over:

  • de aanpak van verdwijnende dienstverlening op het platteland,
  • lokale initiatieven om mensen die ver staan van de arbeidsmarkt te activeren,
  • de invloed van ruimtelijke ordening op de sociale cohesie in je dorp,
  • het veranderende landschap en hoe waardevol het is om aan de hand van gearchiveerde foto’s inzicht te krijgen in die veranderingen

Telkens kregen de deelnemers ook uitleg over het Interreg V project Partons 2.0 en kregen ze de kans om tijdens de maaltijd beter kennis te maken met elkaar. Op het einde van de dag  konden ze aan de hand van een vragenlijst hun ideeën deponeren in de ideeënbus van het project.

 

Klik hier voor meer uitleg over de ontdekkingsdag in Hondschoote en Beveren-aan-de-Ijzer van 16 oktober 2018. 

Klik hier voor meer uitleg over de ontdekkingsdag in Wormhout en Westouter van 2 april 2019

Klik hier voor meer uitleg over de ontdekkingsdag in Bollezeele, Lo-Reninge en Vleteren van  8 oktober 2019