Uitnodiging voor WinVorm 2021

11.02.2021

WinVorm levert al  21 jaar pionierswerk om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te plaatsen in West-Vlaanderen en blijft inspireren. 

De Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales Leiedal en WVI, het team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij sloegen de handen in elkaar in 2020. Ook als volwassen millennial blijft WinVorm inspireren met haar lezingenreeks. Dit jaar krijg je thema’s geserveerd die gerelateerd zijn aan WinVorm-realisaties. Visionaire sprekers willen je uitdagen.

 

In het voorjaar krijg je een coronaproof programma aangeboden.

De eerste 3 lezingen zijn digitaal: telkens een combinatie van een begeesterende spreker, met daarna enkele praktijkvoorbeelden. 

Het programma start telkens om 10u30 stipt en wordt ten laatste om 12u00 afgerond.

•                 In september trakteren we met de daguitstap (Brussel).

•                 In oktober met een speciale editie in Oostende.

•                 In november sluiten we het WinVorm-jaar af met een feesteditie (21 jaar WinVorm).

Bekijk hier het volledige  programma voor 2021.

De deelnameprijs bedraagt 25 euro voor studenten, 200 euro voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest…) en deelnemers uit de privésector betalen 300 euro.

Geïnteresseerd?

Je kunt je inschrijven door het antwoordformulier terug te bezorgen aan Heidi Van Elslande (h.vanelslande@wvi.be) vóór 1 maart 2021. Je ontvangt later de link die je toegang geeft tot het volgen van de digitale sessie, de lezingen en de presentaties.

We kijken ernaar uit jou ook te mogen verwelkomen, samen met vele anderen.

 

Bart Naeyaert                                                                             ir. Nico Bogaert
Sabien Lahaye-Battheu                                                             Afdelingshoofd Vlaamse Landmaatschappij
Gedeputeerden Provincie West-Vlaanderen                             regio West, Oost- en West-Vlaanderen
 
 
Geert Sanders                                                                           Filip Vanhaverbeke
Algemeen directeur WVI                                                            Algemeen directeur Leiedal
 
Erik Wieërs

Vlaams Bouwmeester

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!