Tour des hubs in het kader van Transmobil

29.03.2022

Op woensdag 23 maart 2022 vond de TOUR DES HUBS plaats, een tocht langs vier West-Vlaamse en vier Franse plaatsen in het grensoverschrijdende netwerk van mobiliteitshubs: Adinkerke, Kortemark, Klerken, Ieper, Nieppe, Hazebrouck, Esquelbecq en Bergues. Andere hubs in het netwerk zijn Veurne, Koksijde, Krombeke, Oostvleteren, Poperinge (aan Belgische zijde) en Hondschoote, Watten, Bailleul, Bavinchove en Arnèke (aan Franse zijde).

 

De tour des hubs was één van de acties van het Interreg V project Transmobil. Een van de doelstellingen van dit grensoverschrijdende project is het opbouwen van hubs, waar inwoners van de grensregio makkelijk kunnen inpikken op het openbaar vervoer of andere alternatieven voor de eigen wagen. De projectpartners constateerden immers dat een verplaatsing zonder eigen wagen langs beide zijden van de grens niet altijd even makkelijk is. Evenmin is het evident om met het openbaar vervoer de grens over te steken. De hubs zijn een logische oplossing voor dit probleem. Bovendien beperken de hubs zich niet alleen tot de grootste noden voor woon-werkverkeer, er is ook veel aandacht voor de recreatieve fietser en zelfs voor enkele diensten die bijvoorbeeld van een station weer een ontmoetingsplek maken.

Adinkerke – Mobit deelfietsen

Bij de start van de tour in de hub van Adinkerke, in aanwezigheid van Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor de Provincie West-Vlaanderen, ging de aandacht uiteraard naar de ligging van Adinkerke en De Panne zo dicht bij de Frans-Belgische grens. Naast de bestaande verbinding van de DKbus tussen Adinkerke en Leffrinckoucke en Duinkerke, zit misschien ook een grensoverschrijdende uitbreiding van MOBIT-deelfietsen in de planning.

De Panne, Koksijde en Veurne hebben namelijk binnen Transmobil een groot deelfietsennetwerk op poten gezet met 23 locaties, waar je als fietser een deelfiets kan ontlenen en in een ander punt weer terugbrengen. Langzaam gestart in volle coronacrisis in 2019, telt dit systeem met de typische groene fietsen nu in de zomermaanden een mooi verbruik van wel 40 ritten per dag. Een verhoging van het aantal fietsen, met daarnaast ook vier fietsen in Bray-Dunes staat nog op de planning.

Kortemark – De Stoasje

Bij de tweede halte van de tour des hubs in Kortemark namen Christine Logghe, schepen van Sociale Zaken, Ondernemen, Gelijke Kansen en Lynn Vermote, schepen van Mobiliteit het woord over de renovatie van de stationsgebouwen in Kortemark, die wordt gefinancierd door Transmobil en de gemeente Kortemark.

Het stationsgebouw in Kortemark werd in 2013 gesloten, maar is dankzij Transmobil drie dagen in de week weer open als dorpswinkel ‘De Stoasje’, een winkel met fair trade producten gerund door mensen met een beperking. Na de verbouwing van het station, wordt dit ook verder uitgebouwd als ‘dorpspunt’. Naast de winkel, komen er ook tien deelfietsen, komt er een fietsrustpunt, is er een ophaalpunt voor pakketjes, zijn er openbare toiletten en komt er binnen en buiten plek voor workshops, concerten en tentoonstellingen. Kortom: een gezellige leefruimte.

Klerken – comfort voor de inwoners

Ook in Klerken, vertelde Margo Swerts, expert mobiliteit bij projectpartner WVI, dat de aandacht vooral gaat naar sociale cohesie. Klerken, Krombeke en Vleteren slaan de handen ineen en willen de verenigingen, de inwoners, de senioren en de kansengroepen betrekken bij de uitbouw van de hub.

In geen van de drie gemeenten is er een station, maar centraal in Klerken, bij de kerk, is er een bushalte. Daar is ook reeds een café dat op zondag om beurten door verenigingen wordt opengehouden.

In de hub in Klerken komt een pakjesdienst, een postpunt, er komen fietsenstallingen aan de bushokjes, met een fietspomp. En er komen ook zitbanken. Op die manier wenst de gemeente het comfort voor de inwoners te verbeteren en de dorpshub te transformeren tot een kwalitatieve mobiliteitshub.

Ieper – deelwagens en fietsen

In Ieper stond Valentijn Seys, deskundige mobiliteit bij de stad de groep te woord. Ieper heeft reeds vele trein- en busverbindingen, onder andere één busverbinding die de grens over gaat (Ieper – Le Bizet). Binnenkort wordt er een jaar lang geëxperimenteerd met een nieuwe busverbinding Ieper-Armentières. Een knooppunt van mobiliteit worden is dan ook een ambitie van de stad.

Binnen het kader van Transmobil investeerde de stad Ieper in blue bikes, de herkenbare blauwe deelfietsen bij het station. Dankzij de inspanningen van de stad kan je de fietsen ontlenen aan een lager tarief dan voorzien door de NMBS, wat het gebruik van de fietsen stimuleert. Daarnaast is er ook geïnvesteerd in een uitbreiding van het deelwagensysteem Cambio, dat nu in Ieper drie wagens bezit, waaronder ook een grotere gezinswagen.

Het is de bedoeling dat aan het station een (digitale) informatiezuil wordt aangebracht, evenals een fietspomp, een onbemand fietsherstelpunt en lockers waarin men fietsbatterijen kan opladen en fietsaccessoires tijdelijk kan bewaren.

Nieppe – herinrichting stationsgebouw en stationsomgeving

In Nieppe, zo gaf Clémentine Duhoo, expert mobiliteit van de Communauté des Communes de Flandre Intérieure mee aan de groep bezoekers, is de mobiliteit sterk gericht op de grote steden Rijsel, Hazebrouck en Duinkerke, waar heel wat woon-werkverkeer naartoe gaat.

Daarom wordt, in het kader van Transmobil een plan opgemaakt om het oude gebouw van de stationschef en meteen ook de stationsomgeving te vernieuwen. Dit met het oog op beter gebruik van de perrons en van de fietsenstalling die er komt, maar ook met het oog op de sociale cohesie in de gemeente.

Nieppe maakt deel uit van de Communauté des Communes de Flandre Intérieure en daarmee ook van het masterplan fiets. Dat betekent dat er veel aandacht zal gaan naar de aanleg van fietspaden en van fietsverbindingen met de omgeving.

Nieppe voorziet ook een nieuw circulatieplan binnen de gemeente. Al deze factoren zullen de mobiliteit van de inwoners ten goede komen.

Hazebrouck – voetgangersbrug over de sporen

Ook in Hazebrouck gaat de aandacht naar het station.  De situatie van de gemeente is vergelijkbaar met die van Nieppe. Er is veel woon- en werkverkeer richting Rijsel en Duinkerke. Er zijn reeds goede trein- en busverbindingen met die steden. Doorheen Hazebrouck lopen ook zeven fietsroutes doorheen de regio.

In het kader van Transmobil krijgt Hazebrouck een serieuze upgrade met een nieuwe voetgangersbrug over de sporen. Wie de voetgangersbrug neemt, kan vandaar veilig naar de perrons, maar kan ook makkelijker dan voorheen van het ene naar het andere stadsdeel. Dat zal de sociale cohesie te goede komen.

Clémentine Duhoo, expert mobiliteit van de Communauté des Communes de Flandre Intérieure legde uit hoe er nadien ook een nieuwe parkeertoren komt, een uitbreiding van het station tot sporen en een inrichting komt van het stationsplein, met een nieuwe fietsenstalling voorzien voor 60 fietsen.

Esquelbecq – fietser centraal

Bij het uitstappen in Esquelbecq, dat in de streek bekend staat als het ‘village du livre’ en het ‘erfgoeddorp’, werd de groep opgewacht door de burgemeester Didier Roussel. In de hub van Esquelbecq gaat de focus naar fietsers, legde Sophie Jarczynka, directrice Grands Projets van de Communauté des Communes des Hauts de Flandres uit. Zo worden in het kader van Transmobil plannen gemaakt voor nieuwe fietsenstallingen aan het station, komen er nieuwe fietspaden om het station en het centrum van de gemeenten vlot met elkaar te verbinden.

De toekomstige hub zou tewerkstelling bieden aan mensen met een beperking in een fietsherstelatelier en er wordt onderzocht of er ook elektrische fietsen kunnen worden verhuurd.

Verder zal Esquelbecq ook deel uitmaken van het toekomstige knooppuntenroutenetwerk, zodat je als recreatieve fietser makkelijk vanuit het boekendorp de streek kan verkennen.

Bergues – batterijen opladen

De groep hield op ook nog even halt in de toekomstige hub van Bergues, waar Hervé Butterdroghe (Conseiller délégué, Transition écologique et citoyenne) en Sophie Jarczynka, directrice Grands Projets van de Communauté des Communes des Hauts de Flandre toelichting gaven. Ook Bergues zet alles in op de fietsvoorzieningen.

In het kader van Transmobil is een studie gemaakt, die voorziet in een fietsherstelatelier om je band op te pompen of om dringende herstellingen te doen, een waterfontein om je te verfrissen, lockers waar je tegelijk je spullen kunt achterlaten en meteen ook de batterij van je elektrische fiets kunt herladen, … Op de parking bij het station komen ook gereserveerde plaatsen voor deelwagens en laadpalen voor elektrische voertuigen.

Om van de zone rond het station ook een aantrekkelijke levensruimte te maken voor de inwoners, komt er straatmeubilair dat het wachten comfortabel maakt en wil men ook handelszaken zoals food-trucks of een markt met streekproducten aantrekken.

 

Op deze manier worden al deze hubs in de grensregio klaargestoomd voor de grensverleggende mobiliteit van de toekomst: Transmobil. Slimmer op weg over ‘De Schreve’. 

 www.transmobil.be

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!