Slotmoment PARTONS 2.0 op 28.09.2021

17.09.2021

Het Interreg V-project Partons 2.0 loopt ten einde en daarom wensen we u uit te nodigen op het slotmoment van het project. We willen u graag nog een laatste keer in de context van het project ontmoeten maar ook de belangrijkste realisaties van het project presenteren.

Wat houdt PARTONS 2.0 nu weer juist in?

Het is een feit dat in de grensstreek zowel publieke als commerciële dienstverlening aan het verdwijnen zijn en dit vooral in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek. De sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt hierdoor in het gedrang.

Zowel inwoners als lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen om deze uitdaging aan te pakken en dit hebben de partners proberen te ondersteunen. Partons 2.0 onderzocht hoe we op bovenlokale schaal de dienstverlening kunnen versterken en efficiënter organiseren. Het project bepaalde daarnaast welke pertinente acties op dorpsniveau mogelijk zijn en hoe deze ontwikkeld kunnen worden. Maar vooral heeft Partons 2.0 gewerkt aan de responsabilisering van de burgers en de lokale besturen.

Het responsabiliseren kreeg vorm via specifieke acties die de verbondenheid van de inwoners met hun streek wil versterken: het samen met de bewoners opzetten van een participatief gebiedsobservatorium, de organisatie van grensoverschrijdende terreinbezoeken en de begeleiding van innovatieve projecten van bewoners na oproep zijn hierbij de belangrijkste acties.

Programma

We blikken terug op de realisaties van Partons 2.0 en we worden getrakteerd op een rondleiding in ‘t Land van Vlierbos, een project van de Provincie West-Vlaanderen uit de eerste projectenoproep.

hier

Inschrijven

Indien u aanwezig wenst te zijn, gelieve u in te schrijven via onderstaande knop. Schrijf je in voor 24 september.

KLIK HIER

Wegbeschrijving

Het adres van ’t Land van Vlierbos is Ijzerdijk 41, 8600 Diksmuide. Er is parking op 5 minuten wandelen. Zie onderstaande knop voor een routebeschrijving in Google Maps.

KLIK HIER

 

Meer info?

Jonas Polin: Jonas.Polin@west-vlaanderen.be 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!