Save-the-Date: Interreg 2021-2027 infomomenten

15.02.2021

De Interreg programma’s werken momenteel volop aan het ontwikkelen van hun samenwerkingsprogramma’s voor de periode ‘21 – '27. 

Terwijl de onderhandelingen daarover nog volop lopen en de definitieve goedkeuring van de EU Verordeningen rond Cohesie opgeschoven lijkt naar mei/juni 2021, tikt de klok verder. 

Wij nodigen u daarom in samenwerking met onze Interreg partners graag uit voor een briefing over de actuele stand van zaken rond de nieuwe Interreg programma’s ‘21-’27. We zullen inzoomen op hetgeen al met relatieve zekerheid gecommuniceerd kan worden en ook duiden waar er nog onbekenden zitten. Op die manier kan u zich maximaal instellen en voorbereiden op de effectieve start en lancering van de programma’s. 

We voorzien voor onze briefing drie halve dagen, namelijk op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021, telkens vanaf 14.00 u en op woensdag 17 maart 2021, vanaf 10.00 u. 

We starten met een generieke sessie met als doel een zo nauwkeurig mogelijk algemeen beeld te geven en gemeenschappelijkheden en verschillen tussen programma’s te duiden. Daarna volgen korte en snedige programma specifieke sessies. We voorzien telkens ook interactie.

De sessies kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar we raden wel aan om zeker de generieke sessie te volgen. Het is immers de bedoeling om binnen de beperkte tijd van 1 uur zo weinig mogelijk algemeenheden te herhalen.

Programma :

15 maart 2021:

14u: Generieke sessie: algemene stand van zaken nieuwe programma’s
15u: Interreg Vlaanderen-Nederland
16u: Interreg Euregio Maas-Rijn


16 maart 2021:

14u: Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
15u: Interreg Europe


17 maart 2021:

10u: Interreg Noordwest-Europa 
11u: Interreg Noordzeeregio


Inschrijven?  Zet deze data alvast in uw agenda! Binnenkort krijgt u van ons een uitnodiging om u in te schrijven voor de sessie(s) van uw keuze. 

Kan u er niet bij zijn? Geen nood: de sessies zullen worden opgenomen en zullen achteraf online beschikbaar zijn.

Bent u eerder geïnteresseerd in het bredere plaatje in verband met EU-programma’s ‘21-’27? Hou in dat geval de komende dagen en weken uw mailbox, onze website of die van onze partners goed in de gaten. Op korte termijn worden dit voorjaar nog verscheidene ‘21-’27 events georganiseerd in samenwerking tussen VLAIO, Vlaamse provincies, NCP Flanders, VLEVA,...die zowel Cohesieprogramma’s zullen belichten als thematische programma’s die door de Europese Commissie worden beheerd (Horizon Europe, Life,…).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!