Project Ecosystem voor grensoverschrijdende aquatische ecosystemen

18.10.2021

Het project Ecosystem maakt deel uit van het Interreg V programma France-Wallonië-Vlaanderen en heeft als doel de grensoverschrijdende aquatische ecosystemen te verbeteren. 

De projectpartners (GDON Flandre maritime, USAN Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord, Provincie West-Vlaanderen, Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO), De Vlaamse Milieumaatschappij VMM) hebben daarom verschillende opleidingen georganiseerd voor de betrokken waterbeheerders. Het doel van deze vormingsmomenten? Kennis uitwisselen en informatie verstrekken om invasieve soorten te kunnen herkennen en bestrijden aan de hand van de nieuwste methodes.

Daarnaast zijn een waaier aan verschillende ecologische inrichtingswerken uitgevoerd. We sommen er enkele op: in de Noord-Franse IJzervallei is bijna zes kilometer oever beplant en in Ieper is de Dikkebusviijver geruimd. Dit zijn  belangrijke maatregelen die de waterkwaliteit en dus ook de plaatselijke biodiversiteit verbeteren. Belangrijk hierbij is dat de kennis van dergelijke inrichtingswerken gedeeld wordt met de partners door het organiseren van terreinbezoeken.
Vandaag is het nodig om kort op de bal te spelen om te kunnen werken aan een klimaatrobuust waterbeheer.
Innovatie en digitalisering van onze werkmethodes, gekoppeld aan de wil om samen te werken, zijn daarbij belangrijke tools.

Het project Ecosystem startte in 2016 en eindigde in september 2021. De brochure geeft een overzicht van wat binnen Ecosystem gerealiseerd is. KLIK HIER

Meer info over het project is terug te vinden op de website:
www.interreg-ecosystem.eu/nl 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!