Openbare raadpleging

02.12.2021

Met het oog op de verderzetting van de samenwerkingsverbanden opgezet onder de vorige INTERREG-programmaperiodes en met inachtneming van het wetgevend kader van de Europese Commissie, stellen de Franse, Waalse en Vlaamse partners van het Programma France-Wallonie-Vlaanderen het ontwerp van het toekomstige programma Interreg VI 2021-2027 met trots aan u voor.

Een openbare raadpleging gaat van start om uw mening te kennen over de relevantie van dit ontwerp vooraleer het ter goedkeuring aan de Europese Commissie wordt voorgelegd.

We doen een oproep aan alle betrokken personen en organisaties om de vragenlijst van de raadpleging in te vullen en zo bij te dragen aan het verbeteren van het kader van het toekomstige programma en de realisatie ervan.

De raadpleging loopt tot 7 januari 2022, zodat iedereen op dit werkdocument kan reageren.

We danken u alvast voor uw deelname!

Dowload hier het ontwerp van het programma

De link voor deelname aan de raadpleging  werd afgelsoten op 7 januari 2022. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!