Interreg V project En Avant Vooruit

22.12.2022

Na vier jaar is het project En Avant/Vooruit eind 2022 afgelopen. Om dit op een gepaste manier af te sluiten, hielden de partners op 8 december 2022 een webinar waar ze - elk vanuit hun ervaring - toelichtten welke acties op poten werden gezet en wat de resulaten daarvan zijn.

De verschillende Frans-Belgische partners  hebben er samen voor gezorgd dat Franse werkzoekenden met een minimumuitkering en Belgisch-Waalse werkzoekenden een Nederlandse taalopleiding kregen en kennis konden maken met de bedrijfscultuur in Vlaanderen. Ze solliciteerden op vacatures in Vlaanderen en sommigen vonden dankzij het project ook een job. 

Herbekijk hier de opnames en de verschillende onderwerpen die aan bod kwamen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!