Experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening

25.10.2021

Het Interreg V project Partons 2.0  (participatieve ontwikkeling van de landelijke Frans-Belgische grensregio) is op 30 september 2021 afgelopen.

‘Experimenteren met innovatieve vormen van dienstverlening' op basis van de grensoverschrijdende analyse: dat was één van de doelen van het project. Om dit te doen, werden pilootprojecten geselecteerd en kwamen er ook een projectoproepen. Die leidden tot heel wat proefprojecten en evenveel ervaringen: wat is participatie eigenlijk? Hoe begin je eraan? Hoe kan je het zelf opstarten en hoe begeleid je zoiets?

4 publicaties nemen je bij de hand om zelf, als bewoner, als wijkcomité of als gemeente aan de slag te gaan met verschillende vormen van participatie, een mooi resultaat van het project : 


De participatieatlas is een verkenning doorheen de schatten van participatief werk. Het is een helder overzicht van alles waar je rekening mee moet houden en hoe je eraan begint, of je nu een inwoner bent of een lokaal verkozene. De atlas is het resultaat van twee jaar experimenteren met inwoners, sociale initiatieven, lokale groeperingen in het diverse Frans-Belgische grensgebied. 

De grensoverschrijdende analyse is de vrucht van 3 jaar intensieve samenwerking tussen de projectpartners. Het is een uitgave van AGUR, Duinkerke, dat al jarenlang de dynamieken in de grensstreek observeert. De analyse verkent het thema van winkels en handelszaken, jongeren en educatie, gezondheidszorg, cultuur, digitalisering en openbare ruimte en plaatst deze vormen van dientverlening in hun context: dienstverlening verdwijnt of vermindert, de publieke middelen zijn beperkter en de maatschappij is snel aan het veranderen. De analyse belicht de actuele en te verwachten uitdagingen op het vlak van dienstverlening binnen het werkgebied van de EGTS West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale worden. Kaarten, cijfermateriaal en begeleidende korte teksten, geven ons een glimp van de evolutie van morgen. 

 

De 'Grensoverschrijdende participatiestrategie' is een tweetalig relaas van de 6 pilootprojecten, die tijdens het project aan bod kwamen. Een publicatie van MAAT Ontwerpers. 

  • Callicanes : herbestemming van de douanepost op de Frans-Belgische grens
  • Baighem : nadenken over het omringende landschap
  • Esquelbecq : hoe geven we met het dorp een plek aan de herinrichting van de molensite en de terreinen erachter?  
  • Winnezeele : creatie van een nieuw gemeentehuis
  • Sint-Juliaan : een nieuw aanbod voor dienstverlening
  • Wylder : nadenken over de oprichting van een tweetalige school: Frans en Nederlands 

 

Tot slot is er ook nog 'Een zoektocht naar participatie' een tweetalige uitgave van De Stuyverij, waarin we de verschillende fases van de vele proefprojecten van Partons 2.0 overlopen en een voorbeeld kunnen nemen aan allerlei situaties.

De Stuyverij is een sociale onderneming uit Kortrijk die mensen en organisaties ondersteunt om mee te werken aan een samenleving ‘vol-doening’. De Methodiekfabriek is de afdeling van De Stuyverij die instaat voor de consultancy. Door samen ideeën te ontwikkelen en gebruik te maken van de kennis en de resources van iedereen, ontstaan verrassende innovaties en krijg je projecten met een groot draagvlak.

Dit verslag geeft een overzicht van het traject dat De Stuyverij heeft uitgerold, van de deelnemende projecten en van de lessen die we samen met de partners en de deelnemers leerden over participatie en innovatie. Om het nog meer praktisch en tastbaar te maken, hoort bij dit verslag ook een toolkit voor besturen en organisaties die met participatie aan de slag willen gaan.

 

Participeren = leren, met dank aan deze vier tools van Partons2.0.

U leest meer over alle acties van het project op deze website: www.partons2-0.eu

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!