Slotwebinar Interreg V project Grenzeloos Competent - deel II: werk vinden over de grens en panelgesprek.