Structuur
en organisatie.

De EGTS gaat voor haar werking in interactie met inwoners en met alle leden van haar organisatie. Rond de tafel zitten vertegenwoordigers van alle politieke niveaus: lokaal, provinciaal, bovenlokaal, regionaal en nationaal. Door overleg met alle overheden over thema’s die leven aan beide zijden van de grens, kan de EGTS concrete resultaten neerzetten.

Frankrijk en België zijn op paritaire manier vertegenwoordigd in de structuren van de EGTS. Alle communicatie verloopt in twee talen: het Frans en het Nederlands. Evenveel Belgen als Fransen zitten rond de bestuurstafel, de financiële middelen komen voor de ene helft van de Belgische partners, voor de andere helft van de Franse partners.

De EGTS kan rekenen op een co-voorzitterschap met een Franse en een Belgische co-voorzitter. Verder bestaat het team van de EGTS uit een directeur, twee assistenten en een communicatiemedewerker.

Alle partners zijn vertegenwoordigd in het Technisch Comité. Dat komt maandelijks samen en zorgt voor de dagelijkse werking.

De werkgroepen staan in voor de thematische activiteiten en projecten van de EGTS. De partners leveren per werkgroep een Vlaamse en Franse coördinator, die expert is ter zake. Elke werkgroep heeft ook een Vlaamse en Franse peter of meter. Zij zetelen in de Algemene Vergadering van de EGTS.

Algemene Vergadering

Frankrijk

Etat

Bertrand GAUME M. le Préfet de Région Bertrand GAUME

Communauté urbaine de Dunkerque

Christine Gilloots Christine Gilloots
Florence Vanhille Florence Vanhille
Jean-Pierre Vandaele Jean-Pierre Vandaele
Patrice Vergriete Voorzitter van de EGTS Patrice Vergriete

Conseil régional des Hauts-de-France

Ludovic ROHART Ludovic ROHART
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY

Conseil départemental du Nord

Martine Arlabosse Martine Arlabosse

Communauté de communes des Hauts de Flandre

André Figoureux André Figoureux
Florence Dehondt Florence Dehondt

Syndicat Mixte Flandre et Lys

Danielle Mametz Danielle Mametz

AGUR

Bernard Weisbecker Bernard Weisbecker

België

Federale overheid

Carl Decaluwé De Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé
Kathleen Verhelst Kathleen Verhelst

Vlaamse overheid

Jan Durnez Jan Durnez
Sander Loones Sander Loones

Provincie West-Vlaanderen

Jean de Bethune Jean de Bethune
Patrick De Klerck Patrick De Klerck
Jurgen Vanlerberghe Jurgen Vanlerberghe
Brigitte Vandeleene Brigitte Vandeleene
Wim David Wim David

WVI en Westhoekoverleg

Bram Degrieck Bram Degrieck
Christof Dejaegher Christof Dejaegher
Lode Morlion Lode Morlion
Peter Roose Co-voorzitter van de EGTS Peter Roose
Emmily Talpe Emmily Talpe